Coaching

Sussie Hartelius er EMCC akkrediteret som coach på Practitioner level

Coaching er en interaktiv proces, der hjælper den eller de involverede personer til at udvikle sig hurtigere og opnå bedre resultater, end de ellers ville.

Coaching kan skabe opmærksomhed, koncentration og klarhed over konkrete opgaver, udfordringer, adfærd og personlig udvikling.

Coaching er ikke terapi, men et effektivt værktøj, der er rettet mod nutiden og fremtidige mål.

Udnyt de personlige styrker

Personen, som coaches, bliver langt bedre til at udnytte sine naturlige styrker, hvilket blandt andet kan gøre personen mere handlekraftig, bedre til at sætte mål og træffe beslutninger – og ikke mindst mere bevidst om sine handlingsmønstre.

Processen

Coachingforløb bliver skræddersyet til den enkelte og foregår i konstant udvikling.

På første møde afdækker coachen og den coachede sammen, hvad der skal fokuseres på, hvilken arbejdsform der skal anvendes, og hvilket udbytte der skal komme ud af samarbejdet. Målsætningssamtalen varer 1½-2 timer.

Et coachingforløb består ofte af 4-10 samtaler. Den coachede sætter dagsorden til hver gang, og coachen sikrer fokus og udfordrer ved at stille kvalificerede og kraftfulde spørgsmål. Samtalerne varer 1 time. En samtale slutter typisk med en opgave, der har relation til, hvad der er talt om, samt en evaluering af samtalen.

Samtalerne foregår enten ansigt til ansigt, over telefon eller via Skype.

Indholdet af samtalerne er fortroligt.

Grundtanken i coaching er, at alle har det potentiale og de ressourcer, der skal til, for at opnå det vi ønsker.

Vores coachingmetode består i at vi:

Udfordrer den coachede til at sætte mål. Mål, der skaber værdi for personen selv, for virksomhed og for omgivelserne
Foreslår konkrete handlinger til hver samtale
Fastholder de mål, den coachede selv har sat, og de handlinger, den coachede selv har besluttet sig for
Skaber motivation og understøtter på vejen mod målet
Bruger spørgsmål, udsagn, sparring og konfrontering med det formål, at få den coachede til selv at formulere så meget af problemets kerne og løsning som muligt
Benytter den positive tilgang og har fokus på det, der virker
Er åben, ærlige og direkte.

Generelt er coachens rolle at:

 • Få det bedste frem i personen
 • Bidrage til at skabe selverkendelse
 • Give den coachedes flere handlemuligheder
 • Gøre den coachede i stand til efterfølgende selv at være opmærksom på og løse egne problemer
 • Sætte realistiske og ambitiøse mål sammen med den coachede.

Det er ikke coachens rolle at:

 • Indgå i et terapeutisk forløb med den coachede
 • Løse den coachedes problemer og udfordringer
 • Overtage den coachedes ansvar og handlemuligheder.

Karriererådgivning
- vejen til drømmejobbet

Søger du nyt job, er du uden arbejde, eller er du i en stilling, som ikke lever op til dine forventninger? Uanset din situation og baggrund hjælper vi dig videre i karrieren.

Vi leder dig til afklaring, nytænkning og personlig udvikling. Du bliver i stand til at strukturere dit karriereforløb, og vi hjælper dig til at finde den rigtige stilling, som stemmer overens med dine personlige og faglige kompetencer samt dine ønsker og forventninger.

Karriererådgivning med udgangspunkt i dine styrker

Vi tager udgangspunkt i dine personlige og faglige styrker. Gennem strukturerede karrieresamtaler giver vi dig redskaberne til at få bedre indsigt i, hvem du er, hvad du kan, og hvad du vil.

Sammen får vi skabt det, der skal til, for at du seriøst kan vælge din fremtidige karrierevej, samt at du får bygget dit professionelle netværk op, så du er klar til de nye udfordringer.

Da et rådgivningsforløb altid tager udgangspunkt i, hvem du er, hvad du kan, og hvad du vil, tilpasses karriererådgivningsforløbet din situation, uanset om du er medarbejder, leder eller direktør.

Med karriererrådgivningsforløb får du:

 • Mulighed for at gennemføre en personprofilanalyse (e-stimate) og eventuel IQ-analyse
 • Hjælp til at konkretisere dine personlige og faglige kompetencer
 • Identificering af dine uopdagede ressourcer
 • Et samlet billede af dine færdigheder og værdier
 • Afdækket dine personlige succeser
 • Hjælp til din personlige udviklingsplan
 • Udarbejdet en strategi for din fremtidige karriere
 • Opbygget din LinkedIn-profil, så du kan findes af headhuntere og HR-folk
 • Overblik over hvilke typer af virksomheder, stillinger og arbejdsliv, som dækker dine behov og ønsker
 • Udfærdiget et målrettet, personligt CV og hjælp til ansøgning
 • Konkret handlingsplan for din jobsøgning
 • Hjælp til jobsamtalen – samtaletræning, ubehagelige spørgsmål, fremtoning og generel performance
 • Rådgivning, coaching og mentoring til afklaring, nytænkning og udvikling hele vejen til næste karrierestilling.

Vil du høre mere? Skriv dit telefonnummer og jeg kontakter dig:

Scroll til toppen

Brug for hjælp til:
Tiltrækning * Fastholdelse * Udvikling * Fratrædelse?
Coaching/karriererådgivning?

Lad os tage en dialog omkring dit behov.
Bare skriv dit nummer her:

Eller ring til min mobil: 2022 2661