HR-løsninger

Forskellige virksomheder – forskellige løsninger

Da virksomheder er forskellige, har de selvfølgelig også behov for forskellige løsninger. Vi har derfor sammensat forskellige løsningsmodeller, der hver især tilgodeser kundernes behov. Et samarbejde starter altid med en afdækning af kundens behov, for at finde den løsning, der passer bedst til dem.

HR-interim:

HR-interim er for virksomheder, der i en kortere periode har behov for en fuldtidsansat HR Manager. Dette kan fx være i perioden, fra en HR Manager fratræder, til en ny er på plads. Eller perioden fra en virksomhed har besluttet sig for at skulle ansætte en HR Manager, til ansættelsen er på plads, og den nye HR Manager er tiltrådt.

HR-deltid:

HR-deltid er for virksomheder, der ikke har behov for en fuldtidsansat HR Manager, men som ser nødvendigheden af et kompetent og seriøst HR-fokus og ikke blot en administrativ funktion. Vi varetager som HR-deltid alle personaleopgaver i virksomheden. Det betyder, at vi deltager i både det personalestrategiske arbejde, i det praktiske personalearbejde, men vi fungerer også som en kompetent sparringspartner til ledelsen. Vi vil være til stede hos virksomheden en eller flere dage om ugen.

HR-ad hoc:

HR-ad hoc er et tilbud til virksomheder, der ønsker hjælp til enkeltstående, afgrænsede personalemæssige projekter eller opgaver.

Fordelen ved alle tre HR-løsninger:

 • Hurtig tilgang til spidskompetence
 • Kendte omkostninger
 • Øjeblikkelig tiltrædelse
 • Kompetence til at indgå som en del af ledelsen i virksomheden
 • Variabel kapacitet – alt efter behov
 • Ledelsen kan koncentrere sig om deres kerneområder
 • Adgang til specialister med bred erfaring
 • Faglig sparring i forbindelse med fastlæggelse af HR-strategi
 • Indpisker i organisationen
 • Understøttelse af ledelsens beslutninger/strategier
 • Konsistens mellem det udførende og det strategiske niveau
 • Klar og entydig HR-profil for virksomheden.

Vil du høre mere? Skriv dit telefonnummer og jeg kontakter dig:

Scroll til toppen

Brug for hjælp til:
Tiltrækning * Fastholdelse * Udvikling * Fratrædelse?
Coaching/karriererådgivning?

Lad os tage en dialog omkring dit behov.
Bare skriv dit nummer her:

Eller ring til min mobil: 2022 2661